100. Bermontininkų sutriuškinimas

Dokumentinė apybraiža apie bermontininkų sutriuškinimą. Ved. Juozas Budraitis