100. Juozas Tumas - Vaižgantas

Dokumentinė apybraiža apie Juozą Tumą - Vaižgantą.