100. Antano Smetonos 60-asis jubiliejus

Apybraiža apie tarpukario Lietuvos Prezidento Antano Smetonos 60-ąjį jubiliejų.