100. Apie Lietuvos karo aviaciją

Dokumentinė apybraiža apie Lietuvos karo aviaciją.