100. Apybraiža apie Kauną

Apybraiža apie Kauną – nuo tamsaus provincijos užkampio iki modernaus Europinio miesto