100. Sofija Smetonienė ir Antanas Smetona

Apybraiža apie istorines asmenybes ir unikalų duetą – Sofiją Smetonienę ir Antaną Smetoną.