100. Apybraiža apie istorinį Kauno modernizmą

Apybraiža apie istorinį Kauno modernizmą.