Šimtas. Įdomioji tarpukario istorija. Audringas Smetonos 60-metis

Apybraiža apie tarpukario Lietuvos Prezidento Antano Smetonos 60-ąjį jubiliejų.