100. Lietuvos Respublikos prezidentas Antanas Smetona

Apybraiža apie tarpukario Lietuvos Respublikos Prezidentą Antaną Smetoną.