Ryto garsai

Orai. Rytoj savivaldos rinkimai. Spauda ir portalai. Mykolo Drungos užsienio spaudos apžvalga. Vilniuje antrą dieną tęsiasi Kaziuko mugė. Rytoj, kovo 3-iją sukanka metai kai netekome Lietuvos operos grando, iškilaus pedagogo, profesoriaus Virgilijaus Noreikos.