Gimę tą pačią dieną. Dalia Ibelhauptaitė

Dokumentinė apybraiža.