Laisvės kaina. Disidentai 2 s. (N-7)

TV serialas. Rež. Alvydas Šlepikas. 2018 m. N-7. 2 s.