Atspindžiai. Paveldo kolekcija. JAV lietuvio G. Karoso sukurti Vyčiai ir kita tautinė atributika

lrt.lt

2019.01.13 10:58
Išeivijos lietuvis Gintaras Karosas gimė Vokietijoje, tėvams pasitraukus nuo ateinančių sovietų. Kai jam buvo vieneri metukai, šeima jau apsigyveno Amerikoje. Taigi, Lietuvos nebuvo matęs, tačiau nuo mažens augo tarp lietuviškos muzikos, dainų, šokių, dalyvavo moksleivių ateitininkų, skautų stovyklose. Būdamas dvidešimt vienerių, pradeda politinę karjerą. Dalyvauja rinkimų kampanijoje Masačusetso valstijoje, kandidatuojamas į Atstovų rūmus. Jauno energingo lietuvio gabumai neliko nepastebėti. Po kelerių metų valstijos gubernatorius pakviečia dirbti savo štabe - palaikyti ryšius su etninių grupių atstovais, tvarkant tautinių mažumų balsavimo kampaniją. Organizuoja tarptautinius vakarus, kuriuose dalyvauja etninės grupės su savo vėliavom, parodom, tautiniais rūbais. Vėliau Gintaras Karosas organizuoja Lietuvių jaunimo sąjungos vasaros išvykas po Šiaurės Ameriką, įkuria žiniaraštį "Lietuvių jaunimas". Bostone įkuria bendrovę "Baltic associates", kuri platina lietuviškos buities reikmenis, tautodailės rankdarbius, literatūrą apie Lietuvą ir lietuvius. Pradeda leisti lietuviško paveldo katalogą " Lithuanian heritage". Amerikos lietuvio kuriami lipdukai, kita tautinė simbolika pasklido prasidėjus Atgimimui. Niekas šiandien nesusimąsto, iš kur tais laikais, sovietmečio nustekentoje Lietuvoje, Sąjūdžio mitinguose pradėjo plevėsuoti tiek daug Vyčių, iš kur tokie tiražai, tada neregėtos poligrafinės kokybės emblemos su Gedimino stulpais ir Geležiniais vilkais. Kai visus lietuvius vienijo nepriklausomybės idėja, iš Amerikos atkeliavę Vyčiai ir kita simbolika buvo platinama Lietuvoje, bet tada niekas nemąstė apie autorines teises. Po daugelio metų vėl aplankęs Lietuvą, Gintaras Karosas liko šokiruotas - jo sukurta ir veltui Atgimimo metais Lietuvoje dalyta simbolika šiandien tapo pasipelnymo šaltiniu. Bene labiausiai Lietuvoje kopijuojami Gintaro Karoso bendrovės sukurti Vyčiai. Visoje šioje istorijoje yra ir pozityvus momentas. Išeivijos lietuvio sukurtų lobių turbūt būtume ir neišvydę. Apie metus laiko truko surinkti dešimtmečiais Amerikoje kurtą lietuvių tautinę atributiką, kuri bus eksponuojama parodose Lietuvoje ir JAV.