Dešimt balų 2019-01-03 16:30

lrt.lt

2019.01.03 16:30
Kaip reikėtų dėstyti matematiką, kad moksleiviai ją išmoktų? Tarpušvenčiu vyko Lietuvos matematikos mokytojų konferencija, kurioje buvo nagrinėjama, kaip turėtų būti atnaujintos bendrojo ugdymo programos, kad mokiniams matematika taptų suprantama. Paaiškėjo, kad matematikos dalyko mokytojai ir dėstytojai ne tik nerado bendro sutartimo, o dargi susikirto su edukologais, kas svarbiau dėstant matematiką mokyklose: edukologijos ar matematikos dalykas? Ko nori edukologai ir ko siekia matematikai? Laidoje dalyvaus Švietimo ir mokslo ministerijos Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vyr. specialistė atsakinga už bendrojo ugdymo programų atnaujinimą Irena Raudienė ir Vilniaus universiteto matematikas prof. Rimas Norvaiša. Vedėja Jonė Kučinskaitė.