Istoriko teritorija 2018-12-26 14:05

lrt.lt

2018.12.26 14:05
Prieš šimtą metų: apie istorijos pabaigą ir naujų dalykų pradžią. Pirmasis pasaulinis karas Vilniui, šio miesto gyventojams (kaip ir visai Lietuvai) tapo išbandymų laikotarpiu. Kaip keitėsi žmonių elgsena ir savivoka istorijos pabaigos bei naujų dalykų pradžios akivaizdoje? Kokios visuomeninio, kultūrinio ir intelektualinio gyvenimo formos prigęso, o kokios – suklestėjo Vilniuje karo metais? Kaip Pirmasis pasaulinis karas paskatino naujų mieto gyventojų identitetų formavimąsi? Šiuos ir kitus klausimus svarstysime su dailėtyrininke Laima Laučkaite ir istoriku Tomu Balkeliu. Ved. Aurimas Švedas.