Gimę tą pačią dieną. Marius Ivaškevičius

Dokumentinė apybraiža.