Gimę tą pačią dieną. Povilas Vanagas

Dokumentinė apybraiža.