Gimę tą pačią dieną. Kristina Kazlauskaitė

Dokumentinė apybraiža.