Kiškis žvairakis – miškų urėdas

Kazio Borutos pasaka „Kiškis Žvairakis – miškų urėdas”. Režisierė Elena Šimonytė. Įrašyta 1979 m.