Mano tėviškė. Vincas Mykolaitis-Putinas ir Justinas Vienožinskis

lrt.lt

2018.05.24 21:31
Prienų rajonas. Nuo pagrindinio kelio vieškelis per laukus atveda iki Pilotiškių kaimo, iki ūkininko sodybos, kurioje gimė Vincas Mykolaitis-Putinas. Tėviškėje gyvena rašytojo brolio sūnus, ūkį perdavęs savo sūnui su šeima. Mykolaičiai buvo pasiturintys. Rašytojo brolio Antano sūnus tiesiai šviesiai sako, kad Putinui nuo pat pradžių kunigystės reikalai nelabai rūpėjo. Grižęs į gimtinę, rašytojas turėjo mėgstamą vietą - berželiais apsodintą Aušrakalnį, kuriam šį romantišką pavadinimą pats ir sugalvojo. Po tėvų mirties, rašytojas iš tiesų metė kunigystę. Putinas buvo uždaro charakterio, netgi su artimaisiais buvo linkęs bendrauti laiškais. Rašytojo tėviškėje įkurta memorialinė ekspozicija. Tvarkingą ūkininkų puoselėjamą seklyčią puošia senoviniai audiniai, buities rakandai. Vinco Mykolaičio-Putino tėviškėje vyksta poezijos pavasariai, kiti renginiai. Puoselėjama sodyba skendi gėlėse. Vienos iš mylimiausių Putino gėlių buvo katpėdėlės. Rokiškio rajonas, Dačiūnai. Tapytojo ir Kauno meno mokyklos įkūrėjo Justino Vienožinskio tėviškė, kurios apylinkių peizažai atsispindi postimpresionisto drobėje.Karų ir nesėkmių metais atrama buvo tėviškė, jaukus Dačiūnų vienkiemis. Ūkį buvo paveldėjusi Justino Vienožinskio sesuo. Dailininkas tėviškėje buvo pasistatęs atskirą namą, tačiau sovietmečiu jis nugriautas. Nacionalizuoti Vienožinskių turėti 70 ha, įkurta ferma. Išlikę tik dalis pastatų. Sąjūdžio metais gaivinti tėviškę nusprendžia Justino Vienožinskio sūnus Vincas. Išlikusį dar senelių statytą namą teko išsipirkti. Pastatas buvo pritaikytas kolūkiečiams, padalytas pertvaromis, įrengti 7 butai. Dabar matome atkurtas dviejų galų senovinės trobos erdves. Čia įkurti Justino Vienožinskio memorialinę ekspoziciją pasiūlė Vilniaus dailės akademija. Telšių fakulteto restauratoriai atgaivino senovinius baldus. Justino Vienožinskio atminimo įamžinimas rūpi jo artimiesiems. Tapytojo tėviškėje vyksta dailės plenerai, stovyklos vaikams, artimieji norėtų atstatyti ūkinį pastatą ir jį pritaikyti kultūrinei veiklai. Deja, privatiems memorialiniams muziejams valstybės parama kol kas neteikiama. Pabaigoje dar aplankome netoli nuo Justino Vienožinskio tėviškės sodybos išlikusias šeimos senovines kapinaites.