Kita tema 2018-05-18 15:05

lrt.lt

2018.05.18 15:05
„Ruskiai“, „kalbėk lietuviškai“, „grįžk į savo Rusiją“, „keikiasi kaip rusas“ – tokias girdėtas frazes sunkiai gali pamiršti Lietuvoje gyvenantys rusų tautybės žmonės. Ypač jauni, čia gimę ir neturintys jokios kitos tėvynės – tik Lietuvą. Norintys jos laisvos ir europietiškos. Nuomonių apklauosos nefiksuoja jokio gyventojų priešiškumo Lietuvoje gyvenantiems rusams, tačiau rusų tautybės žmonės gali papasakoti kaip ne kartą pasijuto nejaukiai vien dėl to, kad turi rusišką vardą, pavardę ar akcentą. Sociologiniai tyrimai taip pat rodo, kad rusai yra lojalūs ir tapatinasi su Lietuva kaip su savo gimtąja šalimi, o Rusija jiems artima ne politine, o kultūrine prasme. Visgi, dalis rusų tautybės žmonių jaučiasi turį įrodinėti savo lojalumą ir įvairiais būdais užsitarnauti pasitikėjimą. Laidoje dalyvauja portalo Bernardinai.lt redaktorius Donatas Puslys, Socialinių tyrimų centro mokslininkė Monika Frejutė Rakauskienė ir moksleivė Alisa Guseva. Ved. Simona Aginskaitė.