Gimę tą pačią dieną. Rasa Juknevičienė

Dokumentinė apybraiža.