Mano tėviškė. Mamertas Indriliūnas.

lrt.lt

2018.05.10 21:30
Biržų rajonas, Gataučių kaimas. Atkurtos Lietuvos, pirmosios nepriklausomybės kartos vaiko - Mamerto Indriliūno - gimtinė. Jau mokydamasis Biržų gimnazijoje, pasirenka literato kelią. Studijuoja Vytauto Didžiojo universiteto Teologijos - Filosofijos fakultete, Vilniaus universiteto Humanitarinių mokslų fakultete, priklauso "Šatrijos" literatų draugijai. Nuotraukoje tarp draugų - Vytautas Mačernis, Kazys Bradūnas, Alfonsas Nyka- Niliūnas.Tačiau jauno literato kūrybinį kelią nutraukė atėję sovietai. Su broliu Jonu išeina į mišką. Motina ir sesuo yra ištremiamos. Šiandien Mamerto Indriliūno sodybą puoselėja Vižinių šeima. Senovinėje troboje įkurta memorialinė ekspozicija. Indriliūnų giminės sodyba išlikusi tarytum laiko nepaliesta. Naujieji šeimininkai saugo net numintą trobos slenkstį. Mamerto Indriliūno gimtinė šiandien yra vienas iš Biržų rajono viešosios bibliotekos literatūrinių maršrutų.