Skambanti planeta 2011-11-10 12:10

LRT Radijas

2011.11.10 12:10
Indų muzika turi labai senas tradicijas. Jos pradžia Vedų himnai. Vedos – šventos indusų knygos gimusios dar tarp antro ir pirmo tūkstantmečio prieš mūsų erą. Himnų tekstai buvo giedami kaip psalmės, naudojant tik du garsus. Tolimesnis muzikos vystymasis iškėlė naujas, sudėtingas muzikos formas. Šis procesas vyko labai seniai ir viduramžiais jau buvo baigtas. Tuo metu, kaip rašo šaltiniai, muzika tapo svarbiu ritualu dvarų ceremonijų, švenčių ir kasdienio darbo bei gyvenimo dalimi. Ji tiesiog persmelkė visą gyvenimą, muzika tapo lyg jogos dalimi, priemonė siekiant dvasinio tobulumo. Jai buvo priskiriamos magiškos savybės, galimybės iššaukti meilę arba neapykantą, įtūžį arba džiaugsmą, paveikti gamtą, dangaus šviesulius. Indijos kaip ir daugumos Rytų šalių muzikinės estetikos charakteringas momentas yra muzikos kaip grandiozinės, kosminės jėgos viešpataujančios erdvėje suvokimas. Toks kosmologinis supratimas leidžia muzikinius tonus ir pustonius, garsaeilius lyginti su metų arba paros laiku, gamtos reiškiniais, kokia nors spalva, kūno dalimi, emocijomis.