Gimę tą pačią dieną. Ilona Balsytė

Dokumentinė apybraiža.