Gimę tą pačią dieną. Edmundas Jakilaitis

Dokumentinė apybraiža.