Žmonės, kurie sukūrė Lietuvą. Jonas Žemaitis

Dokumentinė apybraiža apie Joną Žemaitį.