Žmonės, kurie sukūrė Lietuvą. Stasys Lozoraitis

Dokumentinė apybraiža apie Stasį Lozoraitį.