Žmonės, kurie sukūrė Lietuvą. Jonas Basanavičius

Dokumentinė apybraiža apie Joną Basanavičių.