Žmonės, kurie sukūrė Lietuvą. Gabrielė Petkevičaitė-Bitė

Dokumentinė apybraiža apie Gabrielę Petkevičaitę-Bitę.