Gimę tą pačią dieną. Liudas Mažylis

Dokumentinė apybraiža.