Likimai 2002-05-24 16:03

LRT Radijas

2002.05.24 16:03
Laidoje girdėsite: „Kiekvienas nors truputį mokęsis muzikos, tikriausiai žino ką reiškia Do mažorinė gama. Tai gama garsaeilis nuo do iki do sudarytas vien iš baltų klavišų. Nuo to gamos, nuo pratimų šioje gamoje pradedama mokytis muzikos, skambinti pianinu, solfedžiuoti ir panašiai. Muzikos etiudai lavinantys pirštus, pirštų techniką, taipogi pirmiausiai rašomi do mažor tonacijoje. Didysis Johanas Sebastianas Bachas savo du tomus preliudui ir fugų klavyrui, parašytų visose dvylikoje mažorinių ir dvylikoje minorinių tonacijų taip pat pradeda preliudais ir fugomis do mažor. O pirmojo tomo preliudas toks nuostabus ir paprastas, kad XIX amžiaus prancūzų kompozitorius Šarlis Guno sukūrė puikią melodiją pritaikytą šiam preliudui ir nuo tol visas pasaulis žino jaudinančią Bacho/Guno „Ave Maria” ”.