Mano tėviškė. - 2018.02.01 Knygnešių Stanislovo ir Liudvikos Didžiulių dvarelio paslaptys.

lrt.lt

2018.02.01 21:30
Anykščių rajonas, Griežionėlių kaimas. Vienkiemyje, ant kalvelės, iškilusi sodyba, kurioje maždaug prieš du šimtus metų apsigyveno dvarininkai Didžiuliai. Ištekėjusi už Stanislovo, Liudvika buvo kilusi ne iš dvarininkų, o iš laisvųjų valstiečių. Gyvenimus susaistė ne tik gimę vaikai, bet ir lietuvybės reikalai. Stanislovas buvo bibliofilas, turėjo vieną didžiausių to meto bibliotekų. Liudvika tapo pirmąja lietuvių rašytoja beletriste, tiesa, pasirašinėti galėjo tik slapyvardžiu: Žmona. "Lietuvos gaspadinė" - pirmoji lietuviška kulinarijos knyga. Didžiulių dvarelis tapo vienu iš draudžiamos spaudos platinimo centrų. Memorialinės sodybos-muziejaus vadovė Jūratė Pačinskienė parodo iki šių dienų išlikusią slaptavietę, kurioje nuo žandarų buvo saugomos draudžiamos knygos. Deja, išvengti caro nemalonės Didžiuliams nepavyko. Buvo ištremtas Stanislovas ir trys sūnūs. Į tėviškę sugrįžo po daugelio metų. Švietėjų Didžiulių sodybą palikuonys padovanojo valstybei. Panevėžys. Šeimyninis albumas, kurio pirmuose puslapiuose - Stanislovo ir Liudvikos portretai. Devyniasdešimt šešerių metų anūkė Aldona Irena Jurevičienė senelių atminimą puoselėja, tačiau sako, kad niekada Didžiulių pavarde nesididžiavusi. Kitoje nuotraukoje - dar jaunas jos tėvelis, Didžiulių sūnus Antanas, ištremtas į Sibirą. Prieš mums atvykstant, sename voke aptiko daugiau kaip šimto metų senumo atvirukų, pasakojančių šeimos istoriją. Tačiau brangiausia relikvija - senelės Liudvikos Didžiulienės dovanotas žaislinis meškiukas.