Žmonės, kurie sukūrė Lietuvą. Saliamonas Banaitis

Dokumentinė apybraiža apie Saliamoną Banaitį.