Žmonės, kurie sukūrė Lietuvą. Juozas Tumas-Vaižgantas

Dokumentinė apybraiža apie Juozą Tumą-Vaižgantą.