Knygų piramidė 2000-08-21 11:05

LRT Radijas

2000.08.21 11:05
Šiandieninės laidos tema: „Vytautas Kavolis. Asmuo ir idėjos”. Knygą šiuo pavadinimu išleido Baltų lankų leidykla, sudarė Rita Kavolienė ir Darius Kuolys, leidinį parėmė Atviros Lietuvos fondas. Ši knyga skirta pasaulyje žinomam, plačių interesų mokslininkui, sociologui, antropologui, kultūros istorikui, pasaulio lietuvių intelektualui Vytautui Kavoliui. Pirmoji laida. Tęsinys LRL-1000303