Ėvė. Mažosios Lietuvos rašytoja. - dok.f. rašytojos Ievos Simonaitytės 120-sioms gimimo metinėms.

LRT Televizija

2017.12.11 19:13
Dokumentinė apybraiža, skirta rašytojos Ievos Simonaitytės 120-osioms gimimo metinėms. 2017 m.