Gimę tą pačią dieną. Loreta Sungailienė

Dokumentinė apybraiža.