Gimę tą pačią dieną. Juozas Statkevičius

Dokumentinė apybraiža.