Literatūros akiračiai 2011-06-30 17:03

LRT Radijas

2011.06.30 17:03
Šie metai yra paskelbti rašytojo, Nobelio premijos laureato, Česlovo Milošo metais. 1911 metais Šeteniuose, netoli Kėdainių gimęs poetas, mokėsi Žygimanto Augusto gimnazijoje, Vilniuje. Baigė teisės studijas Vilniaus Stepono Batoro universitete. Būdamas 26-ių Milošas persikėlė į Varšuvą. Po karo dirbo diplomatu Lenkijos atstovybėse Niujorke ir Vašingtone. Tačiau 1951-ais metais paskirtas į Prancūziją jis žengė lemtingą žingsnį. Negalėdamas toleruoti socialistinės Lenkijos gyvenimo, paprašė politinio prieglobsčio. Vėliau dirbo profesoriumi JAV, jos universitetuose, o Lenkijai atgavus visišką nepriklausomybę grįžo gyventi į Krokuvą, kur sulaukęs 93-jų metų ir mirė. Česlovas Milošas yra išleidęs daugiau kaip 17 poezijos rinkinių, 25 eseistikos, prozos ir literatūros mokslo knygas. Lietuvių kalba išleisti žymūs kūriniai – tai rinktiniai eilėraščiai, autobiografinis romanas „Isos slėnis”, esė „Pakelės šunytis”, „Pavergtas protas”, „Tėvynės ieškojimas” ir kiti. Šiandien Literatūros akiračiuose prisimename poetą, literatūros mokslininką, Nobelio premijos laureatą Česlovą Milošą.