Radijo paskaitos 2017-09-19 14:05

lrt.lt

2017.09.19 14:05
2016 m. rugsėjo 21 d. staiga mirė filosofas Leonidas Donskis. Trys jo bičiuliai iš Vytauto Didžiojo universiteto susėdo aptarti Leonido Donskio mokslinės veiklos. Diskusija vadinosi „Filosofinių Leonido Donskio idėjų refleksija“. Ją moderavo VDU prof. Gintautas Mažeikis, dalyvavo žurnalistas ir filosofas dr. Mykolas Drunga bei istorikas dr. Rūstis Kamuntavičius. Po vieną sakinį iš dalyvių pasisakymų. Gintautas Mažeikis: „Donskiui buvo būdingas tapdiscipliniškumas: gebėjimas filosofiją sieti su literatūra, daile, muzika“. Rūstis Kamuntavičius: „Nebuvome labai artimi, bet paskutiniais metais mus suartino Česlovas Milošas ir Šeteniai, kur Leonidas turėjo namus“. Mykolas Drunga: „Jis buvo liberalizmo tikratikis“. Įrašyta Vilniaus knygų mugėje 2017 m. vasario 24 d..