Tomas Venclova: taip artėja žodis. - Jubiliejinis vakaras 80-mečiui Vilniaus rotušėje 2017m.Poeto Tomo Venclovos 80-mečiui.

Tomas Venclova: taip artėja žodis. - Jubiliejinis vakaras 80-mečiui Vilniaus rotušėje 2017m.Poeto Tomo Venclovos 80-mečiui.
RSS
2017.09.16 15:30

Tomas Venclova: taip artėja žodis. - Jubiliejinis vakaras 80-mečiui Vilniaus rotušėje 2017m.Poeto Tomo Venclovos 80-mečiui.

Rotušėje vilniečiai pasveikino savo miesto garbės pilietį profesorių Tomą Venclovą 80-mečio sukakties proga. Prisimindamas patirtis ir bendravimą su didžiaisiais Lietuvos ir užsienio kūrėjais, bičiuliais iš įvairių kraštų, Tomas Venclova sakė supratęs, kad „Menas – gyvas daiktas, jo dalys negali egzistuoti atskirai ir viena kitai būtinos. Ypač, kai prieštarauja ir nesutaria. Įsijungti į šią grandinę, tapti lašu šioje nuolat atsinaujinančioje meno ir kultūros terpėje, yra geriausia, kas duodama rašančiam žmogui“.
logo

Kiti laidos įrašai

Kiti laidos įrašai