Atodangos 2002-05-02 11:05

LRT Radijas

2002.05.02 11:05
Kaip valstybė kariaujančiai armijai turi parūpinti vulkanų ginklus ir paruošti maisto atsargas taip ir bažnyčiai kovojančiai prieš pagonių ir eretikų išpuolius verta apsišarvuoti daugybe protingų knygų. Tačiau viskas kas tarnauja mirtingiesiems, laikui bėgant paklūsta mirčiai. Todėl susidėvėjusius knygų tomus būtina pakeisti naujais, kad knygų giminei būtų suteiktas pastovumas, kuriam prieštarauja mirtingų dalykų prigimtis. Tai aiškiai pasakyta Kocheleto knygos XII skyriuje – knygos dauginamos be galo. Šiais žodžiais iš vyskupo Ričardo Deberi, garsiojo XII amžiaus filobiblono pradėsime šios laidos temą apie Biblijos dauginimą Lietuvoje. Biblija arba Šventasis Raštas kanoninė krikščionių knyga skelbianti Dievo apreikštą žodį. Knygų knyga susidedanti iš Senojo ir Naujojo Testamento, prieš tūkstantmečius užrašyta aramėjų, hebrajų, graikų, vėliau lotynų kalbomis perduodama iš kartos į kartą. Nuolatos skaitoma, nuolatos prakalbinama įvairių tautų kalbomis, dar ir tuo Biblija unikali. Tuo tarpu, pavyzdžiui, Koranas neverčiamas į kitas kalbas. Kiekvienoje epochoje pasirodo vis nauji Biblijos vertimo variantai. Biblijos vertimai ypatingai sudėtingas procesas. Šventojo Rašto vertimų kelias į Lietuvą prasidėjo XVI amžiaus pabaigoje nuo pastoriaus Jono Bretkūno pasiekė mūsų laikus. Šiandien „Atodangose” pažvelgsime į tai ką šiuo metu turime iš naujausių Biblijos leidimų ir ko lauksime ateityje. Be abejo, ypač brutaliai Biblijos platinimą buvo sustabdęs sovietmetis. Biblijos leidimų banga įsisiūbavo atgimimo pradžioje. Tada pakartotinai perleistas arkivyskupo Juozo Skvirecko Senojo Testamento ir kunigo Česlovo Kavaliausko Naujojo Testamento vertimai, o 1999 metais pasirodė ekumeninė Biblija arba Šventasis Raštas. Tai buvo Lietuvos Biblijos draugijos, šiemet švenčiančios dešimtmetį veiklos kulminacija. Dabar jau išplatinta apie 80000, visos Biblijos virš milijono Naujojo Testamento egzempliorių. Apie nuveiktus darbus kalbamės su Lietuvos Biblijos draugijos vykdomuoju direktoriumi.