Diagnozė „Panorama“

LRT Televizija

2000.01.08 19:20
Režisierės M. Greičiuvienės apybraiža, skirta informacinės laidos „Panorama“ 30 metų jubiliejui.