Žmonės ir idėjos 2016-12-28 14:05

LRT Radijas

2016.12.28 20:23
Švedijos diplomatas Prezidentą dr. Kazį Grinių 1926 m. yra apibūdinęs kaip „malonų kaimo gydytoją“. Visuomenės sveikata net aktyviausiais politinės veiklos metais išliko dr. K. Griniaus prioritetas. Irmėdė, skilvio slogos, kosulys su giedojimu – tokias diagnozes galėjo išgirsti pacientai, XIX a. pabaigoje-XX a. pradžioje apsilankę pas gydytoją. Dr. Palmiros Zemlevičiūtės iš Lietuvių kalbos instituto Terminologijos centro teigimu, būtent tuo metu padėti dabartinės lietuviškos medicinos terminijos pagrindai. Prezidentas dr. Kazys Grinius, pirmojo lietuviško medicinos laikraščio sumanytojas, leidėjas, redaktorius ir autorius, buvo vienas aktyviausių medicinos ir sveikatos žodyno kūrėjų.