Po lyros ženklu 2016-12-18 14:05

LRT Radijas

2016.12.18 15:18
Literatūrologė Solveiga Daugirdaitė sako, kad beveik kiekvienas žmogus turi savo asmeninę poezijos antologiją. Kai kas iš jos ir bus paskaityta, visų pirma Onė Baliukonytė ir Alfonsas Nyka-Nilūnas. Klausytojai išgirs ir Eduardo Mieželaičio eilėraštį „Medinis filosofas“, jį mokslininkė aptaria savo naujausioje knygoje „Švystelėjo kaip meteoras. 1965-ieji su Simone de Beauvoir ir Jeanu Poliu Sartre‘u.“ Eilėraštyje Satrte‘as vadinamas snobu. Bus paaiškinta kodėl.