Muzikinis vidudienis 2016-11-28 12:12

LRT Radijas

2016.11.28 12:12
„Muzikiniame vidudienyje“ muzikologė, Lietuvos operos istorijos metraštininkė Jūratė Vyliūtė apžvelgs lapkričio 27-ąją išėjusios operos artistės, Nepriklausomybės Akto signatarės Nijolės Ambrazaitytės kūrybinį kelią. Laidoje taip pat skambės Nijolės Ambrazaitytės prisiminimai iš jos interviu, parengto artistės 75-mečio proga 2014 metais, bei rinktiniai jos operų arijų, dainų ir populiarios muzikos įrašai.