Ryto rasa krito 2016-10-02 09:05

lrt.lt

2016.10.02 09:30
Keletą artimiausių laidų pasiryžome skirti akmens suvokimo mūsų paveldėtoje kultūroje pasiaiškinimams, stabtelti ties jo pavidalais, vaizdiniais sakytinėje ir dainuojamoje tautosakoje. Tai atlikti, o kai kam gal išties netikėtai į akmenį pažvelgti padės tautosakos tyrinėtoja LLTI mokslo darbuotoja, dr. Bronė Stundžienė. Argi ne įdomi jos pasiūlyta žiūros į akmenį, kaip į gyvą ir negyvą, kryptis? Žinia, nebus apsieita ir be dainų bei padavimų pavyzdžių.