Laida rusų kalba 2016-09-20 16:30

LRT Radijas

2016.09.20 16:30
Žinios iš Lietuvos ir pasaulio. Tarptautinis tyrimas ESPAD: alkoholio, tabako ir narkotikų vartojimas moksleivių tarpe. Tarptautinis teatrų festivalis „Sirenos“. Vilniuje Žydų gatvės lentelė su užrašais ivrito ir idiš kalbomis