Dešimt balų 2016-09-15 16:05

LRT Radijas

2016.09.15 16:05
Kada būreliai tampa vaikui kryžiumi? Šiuolaikiniai tėvai, norėdami tiek, kad jų vaikai nešvaistytų tuščiai laiko ir nesitrintų su keistais draugais gatvėse, tiek siekdami suteikti vaikams tai, ko patys vaikystėje neturėjo, apkrauna vaikus begale popamokinių veiklų. Šiandieniniai vaikai jau nuo darželio lanko muzikos ir sporto būrelius, šoka pramoginius šokius, tapo, mokosi svetimų kalbų, žaidžia šachmatais, sprendžia matematikos uždavinius, o kur dar lankymasis pas repetitorius... Tiesa, daugelio būrelių vaikai atsisakytų ir lankytų tik tuos, kas jiems miela. Deja, daugelis tėvų kategoriškai su tuo nesutinka. Kiek ir kokių vaikas turėtų ir galėtų lankyti būrelių? Ar reikia versti vaiką toliau lankyti būrelį, jei jis nustojo domėtis anksčiau džiaugsmo teikusia veikla? Kas nutinka, jei vaikas nuolat keičia būrelius ir nė vieno neužbaigia lankyti? Pagaliau, kodėl Lietuvoje tiek daug baigusių muzikos, dailės, sporto mokyklas vaikų, bet tiek mažai muzikuojančių, tapančių ir sportuojančių suaugusiųjų? Laidoje dalyvaus: Individualiosios psichologijos instituto direktorė, Vilniaus universiteto docentė, dr. Rasa Bieliauskaitė, Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos direktorės pavaduotoja ugdymui Irena Karsokienė ir Vilniaus sporto mokyklos "Tauras" direktorius Juozas Pilkauskas.